CˇÍNA: DYNASTA MING

(1368 - 1644)


Mongolov vyhnali z Číny po dlhých bojoch. Za vlády
dynastie Ming sa začalo 150 rokov trvajúce obdobie
mieru a blahobytu.

Kublajchán (Chubilaj) bol veľký čínsky cisár, ale bol to cudzinec. Po jeho smrti r. 1294 zasadli na trón slabí panovníci dynastie Jiian, nasledoval hladomor a ťažké časy. Posledný cisár dynastie Nan bol zlým vládcom. Čínske obyvateľstvo bolo nespokojné s vládou cudzích panovníkov. Svojho cisára našli Číňania v Ču Nan-čangovi, ktorý bol pôvodne budhistickým mníchom novicom a ako malý chlapec v čase chudoby žobral. Stal sa vodcom skupiny vzbúrencov, vychoval dobre pripravenú armádu a prejavil sa ako výborný vojvodca. Po 13-ročnom ťažení získal Peking, zadačil Mongolov späť do Mongolska a stal sa cisárom. Založil dynastiu Ming a ako cisár prijal meno Chung-wu (Veľký náčelník).

^ Cisár Chung-wu (1368 - 1399) sa zaslúžil
o reorganizáciu správy v Číne, nechal postaviť
školy, kde sa vzdelávali mandaríni (úradníci).
Uchádzači o miesta museli absolvovať skúšky
z literatúry a filozofie.

Svoje sídlo presunul na juh, do mesta Nanking (Nan-ťing). Diktátorsky vládol v Číne 30 rokov, bránil ju proti mongolským vpádom a v krajine znovu poriadok a prosperitu. Po Chungwuovej smrti zasadol na trón jeho vnuk Ťien-wen. O štyri roky neskôr ho však zosadil strýko Ču Ti (1360 -1424), ktorý sa stal cisárom Jung-le a r. 1403 vyhlásil éru Jung-lu.

Za vlády Jung-lua (1403 - 1424) Čína opäť prosperovala. Cisár nechal postaviť cesty, mestá a opraviť kanály. Neskôr, keď premiestnil hlavné mesto do Pekingu, dal vybudovať veľké paláce a chrámy Zakázaného mesta.

^ Vnútri Pekingu nechal cisár Jung-lu postaviť Zakázané mesto,
ktoré mohol používať len cisár a jeho dvor. Na obrázku je jedna
z typických stavieb cisárskeho komplexu.

Umenie a vzdelanosť rozkvitali.

^ Za vlády dynastie Ming sa výrazne rozvinula aj krajinomaľba.
Táto klasická ukážka je z diela maliara Tchang-jina a volá sa
Snenie o nesmrteľnosti v trstinovej chatrči.

^ Tento stojan na kefy z obdobia Ming je vyrezaný
z lakovaného dreva. Lak sa kládol na drevený podklad
v početných tenkých vrstvách, Vznikol tak odolný
materiál, ktorý Číňania s obľubou používali.

Obchod a priemysel sa rozvíjali a Čína sa proti svojim zvyklostiam obracala za hranice, obchodovala a šírila svoje poznatky do zahraničia. Najvyššieho eunucha Čeng Chea vyslal cisár na dlhé výpravy do Indie, islamských krajín a do Afriky. Po Jung-luovej smrti však Čína stratila záujem o styky so svetom. Na začiatku rozširovania čínskeho trhu sa veľa Číňanov usadilo na juhovýchode Ázie. Zlepšil sa chod vládnej správy a napriek problémom s pirátmi a mongolskými nájazdmi krajina po celých sto rokov rozkvitala. Od r. 1514 prichádzali k pobrežiu Portugalci a ďalší Európania, ktorí obchodovali predovšetkým s Kantonom. Koncom 16. stor. sa vystriedalo pri moci niekoľko nepopulárnych a márnotratných cisárov a na hraniciach krajiny vznikali ozbrojené konflikty. Obchod upadal, prekvitalo lúpežníctvo a korupcia, prišla bieda a vypukli povstania. R. 1593 obsadilo Japonsko Kóreu a oslabilo tak bezpečnosť Číny. Rozsiahe roľnícke a vojenské povstania nakoniec viedli r. 1644 k definitívnemu pádu dynastie Ming.

^ Záhradná architektúra a krajinárstvo sa v Japonsku a Číne
vyvinuli na zvláštny umelecký odbor, Voda predstavovala
v nádhernej čínskej záhrade dôležitý ozdobný prvok.

^ Za vlády dynastie Sung a Wan sa rozvíjalo umenie, literatúra
a keramika. Táto váza je dokladom ďalšieho obdobia rozvoja
za vlády dynastie Ming.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
1353-1354   V Číne vypukla epidémia moru
1368           Ču JUan-čang založil dynastiu Ming
1403-1424   Vláda mingského cisára Jung-lua
1514           Príchod prvých európskych obchodníkov na územie južnej Číny
1552-1555   Útoky pirátov na lode plaviace sa pri čínskom pobreží
1593           Japonci obsadili Kóreu a otriasli bezpečnosťou Číny
1644           Pád dynastie Ming


Späť